• Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Γαλλικα
Menu
Height: 183cm
Bust: 94
Waist: 74
Hips: 94
Height: 188cm
Dress: 50
Bust: 100
Waist: 86
Height: 188cm
Bust: 99
Waist: 74
Hips: 95
Height: 180cm
Height: 189cm
Dress: 50
Bust: 98
Waist: 79
Hips: 97
Height: 188cm
Dress: 50
Bust: 100
Height: 185cm
Dress: 32
Height: 188cm
Dress: 32
Height: 186cm
Bust: 97
Waist: 75
Hips: 96